Władze Spółki

ZARZĄD


Antoni Pietkiewicz - Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.
 

RADA NADZORCZA


Tomasz Snażyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Michałowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Arkadiusz Kurek - Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Zając - Członek Rady Nadzorczej
Michał Kawęcki -  Członek Rady Nadzorczej
Adam Siekierski -  Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Doroszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej