Władze Spółki

ZARZĄD
Jacek Boruciński - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.
Andrzej Wójcik - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Rozwoju Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.

 

RADA NADZORCZA

Katarzyna Chlebicka-Skowronek- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Maciej Wąż - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Tomasz Ożga - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Komarowski - Członek Rady Nadzorczej
Aneta Batko - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Zachariasz - Członek Rady Nadzorczej