Władze Spółki

ZARZĄD

Antoni Pietkiewicz - Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.
Michał Wachowski - Członek Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.

RADA NADZORCZA

Katarzyna Chlebicka-Skowronek
Agnieszka Doroszkiewicz
Maciej Wąż
Tomasz Ożga
Andrzej Komarowski