Władze Spółki

ZARZĄD


Antoni Pietkiewicz - Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.
 

RADA NADZORCZA

Agnieszka Doroszkiewicz
Katarzyna Chlebicka-Skowronek
Michał Wachowski
Maciej Wąż