Władze Spółki

ZARZĄD

Antoni Pietkiewicz - Prezes Zarządu Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.
Jacek Boruciński - Członek Zarządu ds. Operacyjnych Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A.

 

RADA NADZORCZA

Michał Wachowski - Przewodniczący
Katarzyna Chlebicka-Skowronek
Agnieszka Doroszkiewicz
Maciej Wąż
Tomasz Ożga
Andrzej Komarowski