Akcjonariat

Głównym akcjonariuszem Spółki jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.