Dokumenty organizacyjne

Statut Spółki  

KRS  

REGON   

NIP  

Schemat Organizacyjny 

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 31.12.2017