Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezes Zarządu; Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych; Wiceprezes Zarządu ds. handlu i rozwoju.

17.05.2019

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. („Spółka”), w związku z upływem kadencji, Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowiska:

  1. Prezes Zarządu;
  2. Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych;
  3. Wiceprezes Zarządu ds. handlu i rozwoju;

Szczegółowe informacje w załączniku