Postępowanie kwalifikacyjne dotyczące ogłoszonego naboru na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju zakończyło się w dniu 06.02.2019 r., wyłonieniem kandydatury Pana Andrzeja Wójcika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju.

11.02.2019