FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A.

Władze spółki

ZARZĄD SPÓŁKI

Antoni Pietkiewicz - Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.

 

RADA NADZORCZA

Tomasz Snażyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Michałowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Arkadiusz Kurek - Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Zając – Członek Rady Nadzorczej

Copyright © 2008 SEFAKO

FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. ul. Przemysłowa 9 SĘDZISZÓW tel. (+48 041) 38 11 073, fax (+48 041 38 11 110)