FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A.

Władze spółki

ZARZĄD SPÓŁKI

Marek Trawiński - Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. , Dyrektor Generalny

Stanowski Sławomir - Wiceprezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.

 

RADA NADZORCZA

Stanisław Bołdak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kopyś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Cwynar – Sekretarz Rady Nadzorczej
Tomasz Tarczyński – Członek Rady Nadzorczej 
Piotr Zając – Członek Rady Nadzorczej

Copyright © 2008 SEFAKO

FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. ul. Przemysłowa 9 SĘDZISZÓW tel. (+48 041) 38 11 073, fax (+48 041 38 11 110)